Huwa-San TR50 voor een snelle, veilige en effectieve desinfectie tijdens teeltwissel

Huwa-San TR50 is een uniek gestabiliseerde waterstofperoxide dat zich onderscheidt door zijn superieure stabiliteit en efficiënte werking. Sinds een tweetal jaar kent het middel in de Nederlandse kassen een ware opmars voor allerhande desinfectietoepassingen. Vorig jaar en ook dit jaar weer, zal door Machinaal Loonbedrijf van Veldhoven Huwa-San gebruikt worden voor ruimtebehandeling tijdens de teeltwisseling. Huwa-San doodt alle aanwezige ziektekiemen en maakt de kas weer schoon voor aanvang van het nieuwe teeltseizoen. Bovendien bevat het middel - in tegenstelling tot andere producten - geen schadelijke stoffen en is het geurloos, kleurloos en niet-corrosief bij werkdosering.

Vorig jaar werden verschillende kassen succesvol behandeld tegen Clavibacter michiganensis en komkommerbontvirus. Ook in het kader van ‘Crazy Roots’ (overmatige wortelgroei) kan Huwa-San een meerwaarde betekenen. Tijdens teeltwissel wordt het ingezet om overblijvende kiemhaarden van de rhizogene Agrobacterium - die ‘Crazy Roots’ veroorzaakt - te verwijderen. Dit gebeurt zowel door algemene ruimtedesinfectie, maar ook door de druppelslangen, silo’s en andere delen van het watersysteem ermee te behandelen. Tijdens het seizoen, houdt Huwa-San het systeem biofilm-vrij en voorkomt het optreden en/of verspreiding van ziektekiemen. Opmerkelijk is dat de producent, Roam Technology, de desinfectieprocedure persoonlijk begeleid en van kop tot teen in kaart brengt aan de hand van wateranalyses en dosismetingen. Kortom, Huwa-San TR50 is een breed toepasbaar en effectief desinfectans voor de teler, maar is tegelijk ook gebruiksvriendelijk en veilig voor de loonwerker!